NAV

NJFF

BILKOLL

SIT

AKVA

BESLUT

FORKLARINGSVIDEO DELIGHTMOTOR

PART 2: BATTERY

 

En serie med fem forklaringsvideoer for konseptet Delightmotor. Hver del forklarer hvordan man kan løse et transportsystem basert på lette elektriske kjøretøy istedenfor tunge elektriske biler. 

Lengde: 01:43

Format: 16:9

Historie: Yngve Rønning

Animasjon: Yngve Rønning

Stemme: Yngve Rønning