Telefonsamtale animasjon

DIALOG

I dialog med dere kartlegger vi ønsker og behov for animasjonen og samler kunnskap om målgruppe, tema/produkt m.m.

Manus animasjon

MANUS

Så lager vi manusforslag basert på denne kunnskapen hvor du som kunde er med i prosessen og bestemmer resultatet.

Storyboard animasjon

STORYBOARD

Fra manuset lager vi et storyboard. Det er nå vi bestemmer tegnestil, lyd og ser hva som må omgjøres i manuset.

Animasjon

ANIMASJON

Når storyboardet er godkjent av deg setter vi igang med animasjonen og dette er den tidkrevende delen av arbeidet.

Voiceover animasjon

LYDOPPTAK

Endel av animasjonsprosessen er å legge på lyd og voiceover. Det innebærer å bestemme voiceoverartist, musikk m.m.

Ferdig animasjon

OVERLEVERING

Siste del er å redigere animasjonen og overlevere den til deg i avtalt formater.